ข่าวสารและโปรโมชั่น

หมวดหมู่
CX-30 ดอกเบี้ย 0.99%
รายละเอียด :

ฟรีประกันภัยMPI+พรบ.

ฟรี MAP 5ปี หรือ 150,000 km.

ฟรีค่าแรง 5ปีหรือ 100,000 Km.

พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งมากมาย