ข่าวสารและโปรโมชั่น

หมวดหมู่
CX-8 ดอกเบี้ย 0%
รายละเอียด :

ฟรีประกันภัยชั้น 1 Mpi

MAP 5 ปี หรือ 150,000 km.

(ขยายเวลารับประกัน)

ฟรีค่าแรง 5 ปี หรือ 100,000 km.