ข่าวสารและโปรโมชั่น

หมวดหมู่
ใส่ใจดูแลลูกค้า
รายละเอียด :

บริการพ่นฆ่าเชื้อฟรี....ก่อนส่งมอบ

ที่ปรึกษาการขายของเราดูแลและตรวจสอบทุกขั้นตอน

เพื่อที่จะได้มั่นใจว่ารถลูกค้าสมบรูณ์เรียบร้อย ปลอดภัย ตลอดการใช้งาน

พร้อมกับบริการ Mazda activservice บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชม. ตลอดระยะเวลาการรับประกัน